eko-naturalny.pl

eko-naturalny – zdrowie, dom, uroda

Kremacja zwłok
Lifestyle

Kremacja zwłok — co warto o niej wiedzieć?

Polacy coraz częściej decydują się na kremację. Wybierają tę opcję z wielu względów. Po pierwsze, koszty wiążące się z kremacją są niższe od kosztów tradycyjnego pochówku. Dodatkowo jest to bardziej praktyczne i ekonomiczne. Prochy łatwiej przetransportować zza granicy i zabierają mniej miejsca, przez co w grobie może zmieścić się więcej członków rodziny. Jak wygląda kremacja zwłok? Co warto o niej wiedzieć?

Przed kremacją zwłok

Aby móc poddać ciało kremacji konieczne jest przedstawienie skróconego aktu zgonu lub jego kserokopii z potwierdzeniem zgodności z oryginałem i pieczęcią zakładu pogrzebowego. Należy także dostarczyć zgodę zmarłego na kremację. 

Przed tym procesem rodzina może pożegnać się ze zmarłym. Możliwe jest odprowadzenie trumny do krematorium, jednak potem konieczne jest opuszczenie go. Ceremonia pogrzebowa może odbyć się przed lub po kremacji.

Czy kremacja jest w ubraniu? — odzież do kremacji 

Podczas kremacji zmarły może być owinięty w specjalny całun lub mieć na sobie klasyczne ubranie. Ważne jest jednak, aby odzież do kremacji nie zawierała w sobie tworzywa sztucznego. Należy też wyciągnąć z trumny zegarek i inne elektryczne urządzenia. Konieczne jest także usunięcie z ciała zmarłego rozrusznika serca. W trumnie nie powinny się też znajdować pojemniki z płynami łatwopalnymi. Wszystkie te ograniczenia są wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo i środowisko.

Trumna do kremacji

Trumna do kremacji nie jest tą samą, w której przeprowadzany jest tradycyjny pochówek. Trumna kremacyjna jest bardziej ekologiczna — wykonana z drewna, prasowanej tektury lub wikliny. Nie jest lakierowania i nie posiada żadnych ozdób metalowych. Niektóre krematoria dopuszczają jednak ozdabianie jej pojedynczymi, żywymi kwiatami.

Ile trwa kremacja?

Sam proces kremacji trwa ok. 2 godzin, jednak przed tym często odbywa się jeszcze pożegnanie zmarłego. Temperatura w piecu kremacyjnym mieści się w przedziale od 700°C do 1200°C. Zmarły nie ma kontaktu z ogniem — to gorące powietrze zamienia ciało w popiół. Po kremacji prochy są wyjmowanie z pieca i chłodzone. Następnie wkłada się je do specjalnej foli, mającej zabezpieczyć przed rozsypaniem. Potem zostają opisane i umieszczone w urnie. 

Jeśli interesuje Cię ten temat, to możesz dowiedzieć się więcej o kremacji. Znajdziesz tutaj m.in. informacje dotyczące kolumbarium, rodzajów urn pogrzebowych czy stosunku kościoła do kremacji.  Strona pomoże Ci również znaleźć najlepsze krematoria w Twoim regionie. 

Koszt kremacji zwłok

Kremacja zwłok jest stosunkowo tańsza od tradycyjnego pochówku. Cena tej usługi mieści się w przedziale od 700 do 1000 złotych. Koszt kremacji zwłok może być różny w zależności od wartości rynkowej tej usługi w danej części Polski, renomy krematorium oraz wyboru urny na prochy. Trumna do kremacji zazwyczaj jest już wliczona w cenę usługi, jednak jest możliwe kupienie własnej, drewnianej trumny.  

Sam koszt kremacji nie jest całkowitym kosztem pochówku. Należy jeszcze uwzględnić w to koszt usług zakładu pogrzebowego, księdza lub mistrza ceremonii, opcjonalnie wieńca czy wiązanki. Bliscy często decydują się też na organizację stypy. 

Osoby ubezpieczone w ZUS mogą skorzystać z zasiłku pogrzebowego w wysokości 4000 złotych. Prawdopodobnie nie pokryje on wszystkich kosztów pogrzebu, jednak pomoże nam opłacić najważniejsze wydatki.